MLS05: Strategic Procurement in Modern Supply Chain Management (การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการซัพพลายเชนสมัยใหม่)

สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
ตั้งแต่วันที่: 19 สิงหาคม 2564
ถึงวันที่: 20 สิงหาคม 2564
จำนวนวัน: 2 วัน

หัวข้อการเรียนรู้

 • การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์และการจัดการซัพพลายเชน
 • กลยุทธ์การจัดซื้อ
  • Spend Analysis
  • Total Cost of Ownership
 • การบริหารซัพพลายเออร์
 • การประเมินซัพพลายเออร์
 • การพัฒนาซัพพลายเออร์
 • การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์
 • การจัดกลุ่มความสัมพันธ์
 • การสร้างความเชื่อใจ

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานที่ทำงานในกระบวนการซัพพลายเชน
 • ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างานรับผิดชอบงานจัดซื้อ
 • นักจัดซื้อ
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

รูปแบบการเรียนรู้

 • บรรยาย
 • กรณีศึกษา
 • อภิปรายกลุ่ม
 • Workshop

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 1. เข้าใจองค์ความรู้การจัดซื้อเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดการซัพพลายเชนสมัยใหม่
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมและผู้เข้ารับการอบรม
 3. สร้างเครือข่ายธุรกิจในแวดวงโลจิสติกส์ที่ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการคัดสรรคุณสมบัติมาเป็นอย่างดี
สถานที่: โรงแรมจัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23)
ค่าใช้จ่าย: 6,900 บาท จากราคาปกติ 8,900 บาท
วิทยากร

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์สอนการจัดซื้อเชิงกลยุทธ์

สมัครผ่านระบบ Google Form โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการยืนยันการสมัครของเจ้าหน้าที่

คลิกที่ปุ่ม Apply Now เพื่อไปยังแบบฟอร์มการสมัคร