ติดต่อเรา

Center for Strategy and Enterprise Competitiveness

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

126 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 10 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร. 02-470-9644, 090-416-0789
E-mail: steco.edu@mail.kmutt.ac.th

 

King Mongkut’s University of Technology Thonburi 126 CB5, 10th Floor, Pracha-utit Road, Bangmod, Tungkru, Bangkok 10140, Thailand

Tel. 02-470-9644090-416-0789
E-mail: steco.edu@mail.kmutt.ac.th

แผนที่

แผนผังที่ตั้ง STECO

แผนที่ STECO